Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Cep – Habercep.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. DERNEK GENEL KURULU NASIL YAPILIR?

DERNEK GENEL KURULU NASIL YAPILIR?

haber haber -
11 0

DERNEK GENEL KURULU NASIL YAPILIR?

Dernek Genel Kurulu toplanması dernekler açısından en önemli görevlerden biridir. Usulüne uygun yapılmamış bir dernek genel kurulu, kararların geçersiz sayılmasına neden olur. Bu nedenle derneğin öncelikle ele alması gereken konuların başında yer alır. Bu süreçte genel kurul evraklarının tam ve eksiksiz olarak hazırlanması zorunludur.

Dernek kurmak isteyen en az 7 kişi bir araya gelerek kuruluş bildirimi hazırlamakla işe başlar. Bu bildirimde kurucuların imzası olmak zorundadır. Bildirim daha sonra derneğin kurulduğu yerin en büyük mülki idare amirine verilir. İllerde valilikler ilçelerde ise kaymakamlıklar yetkili birimlerdir. Kuruluş bildirimi verildiğinde herhangi bir izine gerek kalmadan dernek kurulur. Bunun yanı sıra mevzuata uygunluk açısından başvuru incelemeye alınır.

Kuruluş bildiriminin kanuna uygunluğu derneğe bildirildikten sonra altı aylık süre içerisinde dernekten ilk genel kurul toplantısını yapması beklenir. İlk genel kurul toplantısını yapan dernek organlarını da oluşturmuş olur. Bu toplantı neticesinde derneğin denetim ve yönetim organlarına seçilenlerin yanı sıra zorunlu organlar için seçilenler de Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmek zorundadır. Bu işlemler toplantıdan sonraki otuz gün içinde yapılmalıdır.

Dernek Genel Kurulu toplanmadan önce bazı çalışmaların yapılması gerekir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararı alınarak karar defterine işlenir. Bu süreç toplantıdan en az 20 gün önce tamamlanmalıdır.

l Duyuru hakkında üyeler en az 15 gün önceden bilgilendirilmelidir.

l Üye imzaları için listeler hazırlanmalıdır.

l İç Denetim Raporu hazır edilmelidir.

l Faaliyet Raporu hazır olmalıdır.

l Oy pusulası ve zarfları hazırlanmalıdır.

Dernek Genel Kurulu Yapılması

Dernek Genel Kurulu yapılırken dernek tüzüğüne uygun hareket edilir. Bu kapsamda tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı olan üyeler için listeler hazırlanır. Listede adı geçen üyelerin de en az 15 gün önceden bilgilendirilmesi gerekir.

Toplantının hangi gün yapılacağı, saat ve yeri hakkında üyelere bilgi verilir. Bu bilgilendirme işlemi yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik posta yolu ile de olabilir. Yapılan çağrıya üyelerin yeterli katılımı sağlamaması durumunda ise ikinci bir toplantı düzenlenir. Bu durumda da ikinci toplantı ile ilgili bilgiler üyelerle paylaşılır.

Genel Kurulun toplanabilmesi için katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması gerekir. Dernekte tüzük değişikliği yapılacaksa ya da fesih durumu söz konusu ise bu durumda da üyelerin 2/3’ünün katılması zorunludur.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir