DERNEK KURMA BELGELERİ 2023

 <strong>DERNEK KURMA BELGELERİ 2023</strong>

DERNEK KURMA BELGELERİ 2023

Dernek Kurma Belgeleri eksiksiz ve tam olduğunda sürecin tamamlanması kolaydır. Dernekler belirli bir amaç etrafında toplanmış en az 7 kişi tarafından kurulabilir. Dernek kurulmadan önce bir kuruluş bildirim formuna ihtiyaç olur. Ayrıca dernek tüzüğünün de hazırlanması gerekir. Bu tüzüğün her sayfasının kurucular tarafından imzalanmış olması istenir.

Tüzel bir kişilik olan derneğin kurulma süreçlerinde başvuru yapılır. Bir izin belgesi gerekmemekle birlikte yetkili birime yapılan başvurular sırasında belgelerin eksiksiz ve tam olması istenir. Bunun yanında hukuki açıdan geçerli olması için belirlenen kurallarla uygunluk aranır.

Dernek Kuruluş İşlemleri tamamlandığında başvuru sürecine geçilebilir. Kuruluş bildirimi hukuka uygunsa dernek sorunsuz bir şekilde kurulabilir. Dernek kurmaya yönelik olarak belirlenmiş kurallar için yönetmeliklerin incelenmesi gerekir. Dernekleri ilgilendiren hukuki kurallar şunlardır:

l 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği

l 5253 sayılı Dernekler Kanunu

l 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Dernek kurmak için gerekli belgeler kuruluş için gerekli olan en az 7 kişi tarafından hazırlanır. Dernek kurucularının bulundukları ildeki en büyük mülki idare amirliğine kuruluş bildirimini iletmesi gerekir. Kuruluş bildirimi ve istenilen belgeler mülki idare amirliğine iletildiğinde dernek kurulmuş olur. Mülki idare amiri ise iller için valilik olurken ilçelerde kaymakamlıklardır.

Dernek Kurma Belgeleri şunlardır:

l Tüzük metni (Kurucuların imzaladığı tüzük metninin her sayfasının imzalanmış olması istenir bu belgeden 2 adet talep edilir)

l Kurucular içinde tüzel kişilerin olması durumunda ek belge istenir. (Tüzel kişi unvanı, tüzel kişilerin organlarının yetkilendirdiği gerçek kişinin kim olduğuna dair alınan kararın fotokopisi)

l Kurucular içinde yabancı derneklerin olması halinde İçişleri Bakanlığı’nın verdiği dernek kurma izin belgesi (Kurucular tarafından imzalanmış olmalıdır)

l Kurucular içinde yabancı uyruklu şahısların olması durumunda; Türkiye’de oturma iznine sahip olduklarına dair belge fotokopisi.

l Yazışmaların ve tebligatların iletileceği kişinin yetkilendirildiğini beyan eden liste.

l Çocuk dernekleri kurulacaksa kurucu yasal temsilcilerinin izin belgesi.

Mülki amirliğe iletilen belgeler teslim edildiği andan itibaren dernek kurulmuş olur. Mülki idare amirliği bu belgeleri aldığında kuruculara alındı belgesini verir. Tüzel kişilik hukuki olarak kurulduktan sonra mülki idare amirliğinin dernekler birimi tarafından uygun olup olmadığı incelenecektir.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

buradan bir menü oluşturun