Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Haber Cep – Habercep.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin Bazı Maddelerini Kabul Etti

TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin Bazı Maddelerini Kabul Etti

haber haber -
14 0

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin İlk 6 Maddesi Onaylandı

TBMM Genel Kurulu’nda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’nin birinci bölümünde yer alan ilk 6 madde kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen maddeler ile eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar düzenlendi. Ayrıca, Milli Eğitim Akademisi’nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular da ele alındı.

Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları Belirlendi

Kabul edilen önergeye göre, öğretmenlerin öğrencilerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı olarak yetiştirmeleri gerektiği belirtildi. Öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgili ve yeteneklerini dikkate alması, kişilik haklarına saygı göstermesi ve olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çaba göstermeleri bekleniyor.

Yöneticilerin Sorumlulukları ve Öğretmenlerin Görevleri Düzenlendi

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre belirlenecek. Teklifle, yöneticilerin ödev ve sorumlulukları da düzenlendi. Mevzuatta belirlenen hususlar dışında öğretmenlerin rızaları dışında görevlendirilmeyeceği vurgulandı.

Muhalefet ve Eleştiriler

Genel Kurulda yapılan görüşmelerde, muhalefet milletvekilleri Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’ni eleştirdi. Bazı milletvekilleri, uzman görüşlerinin dikkate alınmadığını, özel okul öğretmenlerinin sorunlarının çözülmediğini ve eğitim fakültelerinin boşaltılmaya çalışıldığını savundular.

İYİ Parti milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, öğretmenleri zapturapt altına almak için hazırlanmış bir kanun olarak nitelendirirken, DEVA Partisi milletvekili Mehmet Emin Ekmen ise eğitimdeki sorunların siyasi kaygılarla çözülmeye çalışıldığını ifade etti.

Telefonla Görüntü Alan Milletvekillerine Uyarı

Genel kurulda, bir milletvekilinin cep telefonu ile görüntü alması üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder uyarıda bulundu. Önder, meşru olanın monitörle içeriye verilen görüntüler olduğunu belirterek, milletvekillerinin rızası olmadan çekim yapılmasını doğru bulmadığını vurguladı.

İlgili Yazılar